3 trái táo

[đăng lần đầu trên facebook vào tháng 11 năm 2011, đang lần 2 có chỉnh sửa trên triethocduongpho.com dưới bút danh Kim Giang vào đầu năm 2015, giờ trang triethocduongpho.com không còn hoạt động, bài viết được đăng lại trên blog cá nhân này] “ Có ba quả táo đã làm thay đổi thế giới này: một quả cám dỗ Eva, một quả rơi trúng đầu Newton, một quả cắn dở của Steve Jobs”. Câu nói trên đã đưa ra một sự tóm lược về lịch sử phát triển của con người. Con người nhờ khả năng tư duy, trí … Continue reading 3 trái táo