làm gì có ai thích sự cô đơn...
...chỉ có những người sợ bị thất vọng thêm một lần nữa
có những chuyện, không phải không quan tâm...
...mà là có quan tâm thì cũng đi được đến đâu?
cầm lên được, bỏ xuống được...
...nhưng có quên được?
số phận không cho bạn có được điều mong muốn, chưa chắc vì bạn không xứng đáng có được nó...
...mà có khi vì số phận còn để dành cho bạn thứ khác tốt hơn

trước lúc lúc buông đôi tay nhau...
...hãy nắm thật chặt, phải nắm thật chặt
không cần biết quá nhiều...
...dễ buồn
9 vạn 9 ngàn 900 lời dối trá, dễ nói nhất là...
..."không sao, em vẫn ổn"
một lỗi lớn của đời người là...
...cố chấp yêu một người không yêu mình
hoặc là không gì cả, hoặc là tất cả...
hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ
có những người đến để giúp ta trưởng thành, có những người đến để cùng nhau đi đến cuối đời...
...có những người đến để ta hoài niệm một đời

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *