“Bộ Y tế quy định tất cả các cơ sở y tế không được phép khẳng định là dương tính”

“Bộ Y tế nói rằng chỉ có Bộ Y tế mới được khẳng định dương tính hay không. Ngay sau đó, (chúng tôi) có báo cáo CDC Hà Nội là trường hợp đó hiện lên dương để mình làm việc cách ly cho tốt, nhưng thông báo kết luận thì Bộ Y tế quy định tất cả các cơ sở y tế không được phép khẳng định là dương tính”.
__Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Dương Đức Hùng, 27/3/2020, Hà Nội, Việt Nam.

https://thanhnien.vn/thoi-su/ket-qua-xet-nghiem-khong-binh-thuong-co-phai-la-duong-tinh-voi-sars-cov-2-1202434.html

https://thanhnien.vn/thoi-su/ket-qua-xet-nghiem-khong-binh-thuong-co-phai-la-duong-tinh-voi-sars-cov-2-1202434.html

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *