Lý Quang Diệu nói gì về ý nghĩa cuộc đời?

Bạn nghĩ sao về ý nghĩa cuộc đời? Hãy tham khảo câu trả lời dưới đây của Lý Quang Diệu vào năm 2013 mà có thể sẽ làm nhiều người không đồng ý:   Cuộc đời là những gì bạn làm ra từ nó. Bạn được chia cho một bộ bài. Gen di truyền của bạn được xác định bởi cha mẹ bạn, kể cả khi có anh chị em thì mỗi người cũng thừa hưởng những phần DNA khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là dùng những lá bài bạn được chia và chơi một cách hay nhất có … Continue reading Lý Quang Diệu nói gì về ý nghĩa cuộc đời?

ranting against travelling

young travelers nowadays, ok specifically most peers i know and have traveled with, they only care about those unpaid performance during their travelling to foreign lands: facebook’s check-in, taking photos – choosing a beautiful landscape and posing to make sure he or she looks cool in the photos, religiously taking photos before every new meals they are eating. and i am annoyed by that, by the underlying belief that unless you take photos of you looking cool in the background of that amazing lands, unless you make that known on facebook to all the friends in your friendlist (most of … Continue reading ranting against travelling