Ghi chú 1 trang phong cách P&G

feature

Trong bài viết “3 trang ghi chú và bước ngoặt trong quản trị doanh nghiệp Hoa Kỳ” có chi tiết: Neil McElroy vi phạm quy định của tập đoàn P&G. Quy định là mỗi bản ghi chú phải được giới hạn trong 1 trang giấy, McElroy viết tận 3 trang. Ghi chú theo phong cách P&G ngoài giới hạn 1 trang ra còn có những yêu cầu nhất định về nội dung. Phần 1 của bài viết sẽ giới thiệu 5 yếu tố của 1 Bản ghi chú 1 trang phong cách P&G.

Phần 2 là một case study ngắn về chính bản ghi chú 3 trang của McElroy, tuy vi phạm quy định nhưng bản thân cấu trúc của bản ghi chú đó vẫn tuân thủ khá sát phong cách P&G.

I – 5 yếu tố của Bản ghi chú 1 trang phong cách P&G

Dưới đây là 5 yếu tố được sử dụng trong những bản ghi chú nội bộ của P&G. Nó giúp cho người viết tập trung tư duy của bản thân, đi thẳng vào vấn đề, giới hạn trong 1 trang giấy, tiết kiệm thời gian cho người đọc. 5 yếu thường được sử dụng theo thứ tự như giới thiệu phía dưới. Tuy nhiên linh hoạt về thứ tự sắp xếp các yếu tố là có thể (như sẽ thấy trong ví dụ phân tích bản ghi chú của McElroy).

1.) Ý tưởng lớn (Big idea).Trong 1 câu ngắn gọn, ý tưởng đề xuất/ giải pháp bạn muốn truyền đạt trong bản ghi chú này là gì?

2.) Bối cảnh (Background). Đâu là căn cứ cho cái đề xuất ở điểm 1 ? Để người đọc dễ tiếp nhận, phần này nên đưa ra những thông tin mà người đọc dễ đồng thuận, không nên đưa ra những điều dễ gây tranh cãi.

3.) Chi tiết (Explain details). Trình bày và giải thích những chi tiết, từng bước của kế hoạch. Đứng từ góc nhìn của người đọc để giới thiệu những hiệu ứng tích cực mà các bước trong bản để xuất có thể mang lại.

4.) Nhấn mạnh (Reinforce key benefits). Lặp lại những lợi ích đã nêu ra ở 3, nhấn mạnh, nói rõ hơn về những lợi ích chính. Nên tập trung nhấn mạnh 3 điểm chính.

5.) Bước tiếp theo (The Next Step). Cần làm gì tiếp theo để triển khai ý tưởng, ai làm việc gì, trong khung thời gian ra sao.

II – Case study: Bản ghi chú 3 trang của McElroy.

Trong phần này chúng ta sẽ nhìn vào những gì được viết trong bản ghi chú của McElroy từ góc độ 5 yếu tố được trình bày trong phần 1. Dưới đây là ảnh có đề chú bên lề để phân tích bản ghi chú. Đề chú bên lề theo số từ 1 đến 5 tương ứng với 5 yếu tố trình bày trong phần 1: 1 là Ý tưởng lớn, 2 là Bối cảnh, 3 là Chi tiết, 4 là Nhấn mạnh, 5 là Bước tiếp theo.

Có thể thấy, tuy giới hạn 1 trang giấy bị McElroy vượt qua nhưng nội dung và những cấu trúc chính vẫn được ông sử dụng một cách linh hoạt đầy đủ ở trong bản ghi chú của mình.

III – DQ;KĐ (Dài quá; không đọc)

  • Tập trình bày ý tưởng theo phong cách Ghi chú 1 trang giấy của P&G sẽ giúp bạn tư duy một cách mạch lạc rõ ràng hơn.
  • Trong 1 nốt nhạc, dưới đây là 5 dòng kẻ của Bản ghi chú 1 trang kiểu P&G:

tài liệu tham khảo

Charlie L. Decker. 1998. Winning with the P&G 99: 99 Principles and Practices of Procter Gambles Success.

The Extreme Presentation (blog của 1 cựu nhân viên marketing P&G). The P&G 1-page memo. https://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/the_pg_1page_me.html (accessed on 12th November 2019)

The Marketing Journal. What Marketers Can Learn from P&G One Page Meme. http://www.marketingjournal.org/what-marketers-can-learn-from-pgs-one-page-memo-madison-bloom/ (accessed on 12 November 2019)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *