Bài học cuộc sống từ quyết định của Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên Phủ 1954

[đăng lần đầu trên Triết học đường phố dưới bút danh Kim Giang vào tháng 5 năm 2014, bài viết nay đăng lại trên blog cá nhân của tác giả] Thao thức Điện Biên Phủ, Việt Nam, đêm 25/01/1954. Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, tướng Võ Nguyên Giáp, thao thức không ngủ. Ông đăm chiêu ngồi tại bàn làm việc, mắt nhìn vào tấm bản đồ thung lũng Mường Thanh. Đêm nay là đêm cuối trước trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi mà quân Việt Nam sẽ đánh nhanh thắng nhanh, tốc chiến … Continue reading Bài học cuộc sống từ quyết định của Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên Phủ 1954