3 trang ghi chú và bước ngoặt trong quản trị doanh nghiệp Hoa Kỳ

gày 13 tháng 5 năm 1931, chàng trai 27 tuổi Neil McElroy vi phạm nội quy tập đoàn Procter&Gamble (P&G). Nội quy tập đoàn là mọi bản ghi chú nội bộ (memo) chỉ được viết ngắn gọn trong 1 trang. McElroy phá lệ, đánh máy hẳn 3 trang ghi chú nội bộ (hơn 800 từ) gửi cho sếp của mình tại Văn phòng marketing P&G. May cho McElroy là các sếp của P&G, bao gồm cả CEO, đều hưởng ứng nhiệt tình với những ý tưởng đưa ra trong bản ghi chú. Những kiến nghị của McElroy được P&G đưa … Continue reading 3 trang ghi chú và bước ngoặt trong quản trị doanh nghiệp Hoa Kỳ