Học gì từ kế hoạch di dân tới Sao Hoả của Elon Musk

Ngày 26 Tháng 9 năm 2016, trong Hội thảo Quốc tế về Không Gian tại Mexico, Elon Musk đã thuyết trình về kế hoạch di dân lên Sao Hoả. Ông muốn xây dựng trên sao hoả trong một nền văn minh loài người trong 40-100 năm tới, biến Sao Hoả thành một thuộc địa mới của Trái Đất. Một kế hoạch nghe qua không ít người cho là điên rồ, nhưng những gì Elon Musk từng làm trong 20 năm vừa qua Tesla, Solar City, đều từng bị cho là điên rồ, Elon Musk đều đã chứng minh những điều … Continue reading Học gì từ kế hoạch di dân tới Sao Hoả của Elon Musk