“Độ trễ” – hay tại sao đôi khi không làm gì lại tốt hơn

Nội dung chínhI.) ‘Độ trễ’ giữa cảm nhận và biểu lộII.) HALT!III.) ‘Độ trễ’ trong hành động: Không làm gì có khi lại hay hơn…IV.) DQ;KĐ (Dài quá; không đọc – bạn nào thấy dài và chưa muốn đọc hết ngay có thể kéo xuống phần này để lấy ý chính)V.) tài liệu tham khảo. I.) ‘Độ trễ’ giữa cảm nhận và biểu lộ << Ngày 4 tháng 7 năm 1863, Trận Gettysburg (Nội chiến Hoa Kỳ) đã kéo dài được 3 ngày. Đêm hôm đó, tướng Lee (Liên minh miền Nam) rút quân về phía nam. Đúng lúc trời … Continue reading “Độ trễ” – hay tại sao đôi khi không làm gì lại tốt hơn